Předchozí

Obsah Následující

Řepka olejná

  Len setý

Slunečnice roční (Heoianthus annuus L.)


Porost


Detail květu


Semena - slunečnice žíhaná

 


Semena - slunečnice černá

Význam a složení zrna:

Slunečnice byla postupně vyšlechtěna do několika forem:

  1. semenné formy
  2. silážní formy – význam slunečnice jako pícniny u nás není velký, stravitelnost siláže je nízká a skot ji nerad přijímá. Proto je vhodnější ji zařazovat do směsek s kukuřicí nebo luskovinami
  3. okrasné formy

 Semena olejného typu, který se u nás pěstuje nejčastěji, obsahují 30-45 % tuku, i obsah dusíkatých látek je poměrně vysoký (16-20 %). Semena mají dřevnatou slupku, díky které mají také vysoký obsah hrubé vlákniny (asi 24 %). Obsah BNLV je nízký (jen 7-10 %). Obsah minerálních látek je 2-3 %, nejvíce jsou zastoupeny fosfor, draslík a hořčík, vápníku je málo.

Kromě hlavního produktu, oleje, se využívají také pokrutiny a extrahované šroty pro výrobu krmných směsí. Pokrutiny z neloupaných semen nejsou vhodné pro monogastrická zvířata a mláďata, kvůli vysokému obsahu vlákniny. Pokrutiny z loupaných semen představují hodnotné bílkovinné krmivo, s výbornou stravitelností dusíkatých látek, ale kvůli zvýšení nákladů na loupání semen jsou drahé.

 Pěstitelské požadavky:

Slunečnice patří k plodinám teplomilným a suchovzdorným. Půdy vyžaduje hluboké, humózní, strukturní, hlinitopísčité a písčitohlinité, nejlépe černozemního typu. Na umístění v osevním postupu nemá speciální požadavky, řazená bývá obvykle mezi dvě obilniny. Sama je špatnou předplodinou, protože značně vyčerpává půdu. Po sobě by neměla být pěstována dříve než za 5-7 let, kvůli riziku přenosu houbových chorob.
 

Předchozí

Obsah Následující

Řepka olejná

  Len setý