Obsah Následující
    Obilniny

Úvod

Tento text je přehledem hlavních u nás pěstovaných polních plodin, ke kterým jsou přiřazeny i některé méně známé plodiny. Z méně známých jsou vybrány ty, které v poslední době získávají na významu, ať už vlivem rozšiřujících se ploch ekologických farem, snah najít alternativu k plodinám vyvolávajícím potravní alergie nebo náhradu za krmiva živočišného původu. Je zde zmíněno také několik plodin, které se u nás nepěstují, ale mají význam pro výživu lidí nebo hospodářských zvířat.
Plodiny jsou rozděleny na obilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny a pícniny a u každé skupiny je uvedena její charakteristika. U jednotlivých plodin je potom zmíněno jejich využití, obsah živin, případně i antinutričních látek včetně jejich působení na organizmus a velmi stručně několik údajů o jejich pěstování.
Cílem tohoto textu není podat vyčerpávající přehled všech pěstovaných polních plodin, ale poskytnout informace o těch plodinách, které mají v našich podmínkách význam pro výživu lidí nebo hospodářských zvířat.

Vysvětlivky

Hrubá vláknina – stanoví se jako nezhydrolyzovaný zbytek po kyselé a alkalické hydrolýze vzorku. Zahrnuje především celulózu, částečně hemicelulózu a lignin (hemicelulóza se rozpouští v kyselině, lignin v zásadě), neurčuje aktuální množství vlákniny ve vzorku. Je to klasická metoda, proto většina údajů o obsahu vlákniny v krmivech nebo potravinách představuje právě hrubou vlákninu.

BNLV – bezdusíkaté látky výtažkové, jejich obsah se stanovuje výpočtem tak, že obsahy ostatních základních složek krmiva nebo potraviny (vlhkost, dusíkaté látky, tuk, vláknina, popel) stanovených chemickou analýzou v g/kg se odečtou od 1000 g. Z uvedeného vyplývá, že BNLV jsou tvořeny převážně sacharidy, malou část mohou tvořit i organické kyseliny, případně další látky nezachycené v předchozích analýzách.

GPS siláže (Ganzpflanzenschrot) – vznikají silážováním celých drcených rostlin (luskovin, obilnin) sklízených v mléčně voskové až voskové zralosti semen. Mají relativně vysoký obsah dusíkatých látek a energie díky obsahu zrna.

Dělená sklizeň – způsob sklizně kukuřice na siláž. Odděleně se sklízí palice (případně i s listeny) a sláma.

CCM (Corn Cob Mix) – produkt dělené sklizně kukuřice, silážovaná drť odlistěných palic

LKS (Lieschkolbenschrot) - produkt dělené sklizně kukuřice, silážované palice s listeny

  Obsah

Následující

   

Obilniny