Determinační klíč členovců
Počet nohou
> 8
8
6
stonožky
Velká klepítka
(> 1/3 velikosti těla)
křídla
mnohonožky
ANO
NE
ANO
NE
stejnonožci
štírci
> 1 mm
< 1 mm
Křídla prvního páru
Na zadečku přívěsky
Stínky
Pavouci
roztoči
kožovitá
blanitá
tvrdá
blanitá se šupinami
ANO
NE
Roztoč domácí
zadní nohy skákavé
počet křídel
brouci
motýli
3
2
tělo tvrdé
Roztoč moučný
ANO
NE
2
4
Máločlencovití
Zavíječ paprikový
rybenky
švábi
ANO
NE
Roztoč zhoubný
cvrčci
švábi
dvoukřídlí
blanokřídlí
Rušník bilní
Zavíječ moučný
Rybenka domácí
Šváb obecný
mravenci
Pisivky
Roztoč ničivý
Cvrček domácí
Rus domácí
Moucha domácí
Vosy
Rušník muzejní
Zavíječ skladištní
Mravenci Lasius
Roztoč mlékohub
Šváb americký
Slunilka pokojová
Mravenci Lasius
Rušník diviznový
Zavíječ domácí
Mravenec faraon
Roztoč kořenový
Šváb hnědopruhý
Octomilky
Rušník krtičníkovitý
Zavíječ voskový
Roztoč dravý
Šváb australský
Sýrohlodka drobná
Pilous černý
Zavíječ malý
Bzučivky
Pilous rýžový
Mol šatní
Pilous kukuřičný
Mol obilní
Lesák skladištní
Makadlovka obilná
Lesák moučný
Makadlovka škrobová
Lesák bludný
Červotoč spížní
Červotoč tabákový
Čtverrožec obilní
Potemník skladištní
Potemník hnědý
Potemník moučný
               
Potemník ničivý
         
               
Potemník stájový
         
               
Zrnokaz hrachový
         
               
Zrnokaz fazolový
         
               
Zrnokaz bobový
         
               
Vrtavec zhoubný
         
               
Vrtavec plstnatý
         
               
Vrtavec vypouklý
         
               
Kornatec skladištní
         
               
Korovník obilní
         
               
Kožojed obecný
         
               
Kožojed skvrnitý