Použitá literatura

Horáková, J. Základy dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství. 1. vyd. Brno: VFU, 2007. s. 119.

Stejskal, V. Ochrana před potravinovými a hygienickými škůdci. Praha: Nakladatelství Vyšehrad spol. s.r.o., 1998, 108 s.

Gaisler, J. & Dungel, J. Atlas savců České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 150 s.

Hůrka, K. Brouci České a Slovenské republiky. 1. vyd. Zlín: Kabourek, 2005. 390 s.

Kovařík a kol. Hmyz, chov, morfologie. 1. vyd. Jihlava: Madagaskar, 2000. 295 s.

Plachý, J. Průběžný přehled oznámených biocidů dle zákona č. 120/2002 Sb. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 2004, roč. XIII, č. 1, s. 21-24.

Plachý, J. Přehled biocidů oznámených dle zákona č. 120/2002 Sb. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 2005, roč. XIV, č. 1, s. 17-33.

Plichta, J. Deratizace učební text. Jihlava: DK ROH, 1985. 50 s.

Procházka, I. Kapesní atlas skladištních škůdců. 1. vyd. Třebíč: FEZ, 1998. 48 s.

Reichholf-Riehmová, H. Hmyz a pavoukovci. Praha: Ikar, 1997. 285 s.

Rupeš, V. & Ledvinka, J. Příručka dezinsekce a deratizace (Pracovní verze). 1. vyd. Praha: Sdružení DDD, 2003. 266 s.

Rupeš, V. Seznam přípravků povolených hlavním hygienikem ČR a oznámených podle zákona č. 120/2002 Sb. pro ochrannou dezinsekci a deratizaci ke dni 1. 1. 2003. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 2003, roč. XII, č. 1, s. 15-24.

Rupeš, V. a kol. Škůdci v domácnostech a boj proti nim. 1. vyd. Poříčany: Nussberger, 2002. 144 s.

Stejskal, V., Verner, P., Višnička, J. Dezinsekce II: skladištní škůdci. 1. vyd. Praha: Sdružení DDD, 1993. 127 s.

Stejskal, V. Moli, červotoči a jiní škůdci materiálů v domácnostech, skladech a chalupách. 1. vyd. Praha: SCRIPTUM spol. s.r.o., 1994. 56 s.

Stejskal, V. Klíšťata, komáři, blechy, vosy a jiní bodaví škůdci ohrožující zdraví. 1. vyd. Praha: SCRIPTUM spol. s.r.o., 1995. 64 s.

Vostoupal, B. Katalog přípravků dezinfekce, dezinsekce, deratizace. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1989. 304 s.

Wasserbauer, R. Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ARCH, 2000. 280 s.