TĚSTOVINY

1) Oválné otvory, vyvrtané chodbičky a dutiny, červivost

2) Povrchové požery

3) Požery s rýhami po hlodácích