Bzučivky (Calliphoridae)

 

 

Biologie

V Evropě je přibližně 100 druhů bzučivek. Jsou to velké mouchy, larvy žijí v rozkládajících se materiálech, přednostně v mase. Mají proměnu dokonalou.Nejběžnější je bzučivka obecná (Calliphora vicina), dalšími škodícími druhy jsou např. bzučivka zlatá (Lucilia caesar), bzučivka zední (Pollenia rudis), bzučivka městská (Lucilia sericata), masařka obecná (Sarcophaga carnaria) aj. Samice během života naklade stovky protáhle oválných, 1,5 mm dlouhých, vajíček (30 vajíček/týden) i na rány a vředy živých zvířat. Celkový počet vajíček může být až 1200 kusů. Larvy jsou měkké, bílé, velké až 12 mm, kuklí se po 7-10 dnech. Puparium je soudkovité, červenohnědé. Délka života dospělce je okolo 5 týdnů.

Bzučivka obecná je poměrně chladnomilná, její optimální teplota je 14 °C. Líhniště mívá na osluněných místech a létají až do soumraku. Samice ucítí přítomnost rozkládajícího masa na několik kilometrů. Larvy mají noční aktivitu, přičemž dorostlé larvy se zavrtají do půdy, kde se kuklí. Samice a larvy se živí masem a rozkládajícím materiálem, samci se živí pylem z květů.

Bzučivka obecná

 

Škody

Samice a larvy se živí masem a rozkládajícím materiálem, samci se živí pylem z květů.

Bzučivka městská

 

Způsoby prevence a likvidace

Vzhledem k vysoké rezistenci a rychlosti rozmnožování je obzvláště naléhavá prevence - pečlivá hygiena, pravidelné odstraňování odpadků, důkladná mechanická očista ve chlévech atd. Před vnikáním much do objektů chráníme okna pletivem nebo sítí. Je možné použít i biologické metody hubení za použití parazitů muších larev. K chemické likvidaci pak aplikovat postřiky, ULV technologie, nátěry, elektrické, světelné, feromonové lapače. Aplikace je třeba opakovat. Vždy je nutné ošetřit prostory venkovní fasády a také zdroje výskytu much asanovat larvicidem (Neporex 2 SG). V blízkosti potravin použít insekticidy na bázi pyrethra a v prázdných prostorách použít postřiky organofosfáty nebo karbamáty, v současné době však existují populace, které jsou vůči těmto postřikům rezistentní. Zatím je pravděpodobně většina populací citlivých vůči novým generacím insekticidů (např. přípravky Agita, Bayt aj.).