Červotoč spížní (Stegobium paniceum)

 

 

Biologie

Dospělý brouk je rezavohnědý, velký 2-4 mm, válcovitého tvaru, jemně ochlupený. Krovky má se zřetelnými rýhami. Brouci jsou schopni letu. Má proměnu dokonalou. Samička klade za svůj život cca 60 vajíček a vývoj vajíčka trvá 28 dnů. Larva je bílá se žlutohnědou hlavou, masitá, 3-5 mm dlouhá, obloukovitě zahnutá. Svléká se čtyřikrát a vyvíjí se 65 dnů. Její vývoj končí v srpnu, kdy se kuklí v substrátu. Kukla je žlutavá, 3,5-4 mm velká. Líhne se na jaře, brouci se prokousávají substrátem a vytváří 2 mm velké, kulaté otvory. Při opouštění potravin se brouci provrtávají přes papírové, plastové a dokonce hliníkové fólie. Jeho vývoj trvá 60-80 dní a ve vytápěných místnostech má 2-3 generace za rok. Brouk i larva snášejí velmi nízkou vlhkost (i pod 8 %), vývoj se téměř zastavuje při teplotách pod 13 °C.

Červotoč spížní

 

Škody

Živí se produkty obsahující škrob, konzumují sušenky, starý chléb, polévkové kostky, nudle, rýži, nudle, těstoviny, psí suchary, kůži, papír, sušené rostliny atd. Škodí larva, která může hladovět až 8 dnů, dospělec nepřijímá potravu.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Skladovat produkty v dózách a lahvích, napadené produkty likvidovat spálením, skladovat při teplotách pod 15 °C, fyzikální ošetření teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst reziduálním přípravkem ULV technologií (např. přípravkem Ficam ULV), přičemž nejúčinnější je aplikace plynů oprávněnou osobou.