Hlodavci škodící ve skladech
myšovití
hrabošovití
Potkan obecný
Hraboš polní
Krysa obecná
Norník rudý
Myš domácí
Myšice lesní
Myšice křovinná
Myšice temnopásá