Kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus)

 

 

Biologie

Dospělec je velký 6-11 mm, je červenohnědý, spodní stranu, nohy a tykadla má hnědočervená. Délka jeho vývoje je kolem 180 dní.

 

 

Škody

Larva i brouk jsou primárními škůdci, napadajícími především substráty rostlinného původu - obilí, mouku, rýži, moučné výrobky aj. Larva často také vyhlodává komůrku do dřeva, čímž způsobuje další škody. Tento druh může být příležitostně i predátorem jiných skladištních škůdců. V přírodě ho můžeme najít v ptačích hnízdech.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Provádět pravidelný úklid. Chemické hubení - postřiky reziduálními insekticidy, výjimečně plynování.