Lesák bludný (Ahasverus advena)

 

 

Biologie

Dospělý brouk je hnědý, zaobleného tvaru. Vejce má oválné. Larvy jsou červovité, smetanově barevné, velké až 3 mm. O teplotě 27 °C vývoj z vajec až po dospělého brouka trvá asi 3 týdny. Optimální teplota pro jeho vývoj je 20 až 35 °C. Tento hmyz může přežít pouze ve vlhkém, plesnivém obilí, pokud je relativní vlhkost vzduchu nad 70 %.

Lesák bludný

 

Škody

Škodí na mouce i moučných výrobcích a je významným škůdcem v mlýnech i v skladech mouky, obilovin a olejnin. Žije i v přírodě.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Odstranit napadené potraviny, udržovat čistotu, snížit relativní vlhkost vzduchu pod 60 %, fyzikálně ošetřit teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst reziduálním přípravkem, popřípadě aplikace plynů oprávněnou osobou.