Lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus)

 

 

Biologie

Je to tmavě rezavý, 1,5-2,5 mm velký, létající brouk. Larvu má nažloutlé barvy, dlouhou až 0,7-4 mm, její hlava a poslední článek těla jsou červenohnědé. Kuklí se v zámotku mezi zrny nebo ve skulinách. Jeho vývoj trvá 70-80 dnů a má obvykle 1-2 generace za rok.

Lesák moučný

 

Škody

Škodí na mouce i moučných výrobcích a je významným škůdcem v mlýnech i v skladech mouky, obilovin a olejnin. Žije i v přírodě.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Odstranit napadené potraviny, udržovat čistotu, fyzikálně ošetřit teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst reziduálním přípravkem, popřípadě aplikace plynů oprávněnou osobou.