Lesák skladištní (Orayzaephilus surinamensis)

 

 

Biologie

Je to hnědočervený, asi 2,5-3 mm dlouhý, štíhlý brouk, se šesti zoubky po každé straně štítu. Proměnu má dokonalou. Samička klade až 200-350 podlouhlých, lesklých, bíle zbarvených vajíček na substrát, do skulin v podlaze i ve stěnách. Larva se líhne po 22 dnech, je žlutá se žlutohnědou hlavou, dlouhá 2,9-3,8 mm, má na hřbetě prvních třech článků dvě hnědé skvrnky a tělo má řídce porostlé chloupky. Kukla má charakteristický tvar štítu jako brouk. Stádium larvy trvá 40 dní a stádium kukly 20 dní. Dospělec žije 12 měsíců. Celkový vývoj trvá průměrně 80 dnů (při 35 °C jen 3 týdny) a ve skladech má 2-7 generací během roku. Pro vývoj preferuje teplotu 20-35 °C a jeho vývoj se téměř zastavuje při teplotách pod 18 °C. Je však velmi odolný k vysokým i nízkým teplotám, vydrží -14 °C až 52 °C po několik hodin.

Lesák skladištní

 

Škody

Je to nebezpečný škůdce na uskladněném obilí, rýži, moučných výrobcích, olejnatých semenech, ale i na sušeném ovoci, tabáku, koření, čokoládě, těstovinách, pečivu atd. Je schopný pronikat i do uzavřených obalů a rychle se šíří v napadeném zboží. Napadá především suroviny narušené pilousi. Ve skladovaném obilí může působit ohniska záhřevu.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Odstranit napadené potraviny, udržovat čistotu, fyzikálně ošetřit teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst reziduálním přípravkem, popřípadě aplikace plynů oprávněnou osobou.