Makadlovka škrobová (Endrosis sarcitrella)

 

 

Biologie

Můžeme ji znát i pod názvem krásněnka skvrnitá. Je velká 15 - 21 mm, přičemž samice jsou robustnější než samci. Hlavu, předohruď a přední křídla u kořene má převážně bělavé. Zbývající plocha předních křídel je zbarvena šedohnědě s roztroušenými bělavými šupinkami a tmavě skvrnitá. Z vnějšího a části zadního okraje vycházejí třásně. Zadní křídla jsou špinavě bílá, šedavá nebo hnědošedá s nápadnými třásněmi na zadním a vnějším okraji. V podmínkách temperátního pásu imaga létají od května do října ve 2-3, výjimečně i 4 navzájem se překrývajících generacích.

Stadium vajíčka trvá 10-58 dní, housenka se vyskytuje po celý rok a její vývoj může v závislosti na podmínkách trvat 40-130 dní. Dorůstá asi 13 mm, zbarvení je bělavé s hnědou hlavou.

Původ druhu není přesně znám, jako nejpravděpodobnější oblast bývá uváděno Středomoří. Dnes je tento synantropní motýl rozšířen kosmopolitně. V Evropě je vázán především na sklady a provozy zpracovávající potravinářské komodity. Lze jen obtížně charakterizovat nároky na primární prostředí, vzhledem k neznalosti původu. Z našeho území znám již z období před rokem 1850. Je rovnoměrně rozšířen po území Čech i Moravy.

Makadlovka škrobová

 

Škody

Živí se převážně materiálem rostlinného původu, jako jsou semena, rostlinné zbytky (otruby, detrit v hnízdech ptáků), tkaniny, mouka, může se ale vyvíjet i na substrátech původu živočišného (vlna, peří).

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Dodržování hygieny založené především na vysavačovém systému, rychlá úprava surovin ve finální produkty, finální produkt uzavírat do těsného balení, odstranit poškozené a napadené produkty. Monitorování pomocí feromonových lapačů. Ošetření fyzikální: + 60 °C na jednu hodinu, nebo -20 °C na 7 dní. Chemické hubení aplikací aerosolového přípravku na bázi pyrethroidu, např. přípravek Reslin 25 SE nebo použít organofosfát (např. Actellic 50 EC). Aerosol používat 3-4krát do roka podle stupně zamoření a konkrétních podmínek. Je možné také provést fumigaci HCN (v mlýnech).