Maločlencovití (Cryptophagidae)

 

Biologie

Jsou to hnědě zbarvení, drobní broučci, 1-4 mm velcí, s podlouhle oválným tvarem těla. Mají proměnu dokonalou. Larva je žlutobílá. Dávají přednost vlhku (vývoj brouků v budovách nastává jen při vyšší vlhkosti) a z míst líhnutí se šíří ve velkých množstvích. Ukrývají se ve štěrbinách, puklinách, doškových střechách, vlhkých sklepích na plesnivějících a rozkládajících se organických substrátech, ale i v hnízdech hlodavců a sociálně žijícího hmyzu.

Máločlenec

 

Škody

Škodí svou přítomností na potravinách nebo v jejich blízkosti a to zejména tehdy, pokud je jich velké množství.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Snížit vlhkost vytápěním nebo větráním, mechanicky očistit produkty, odstranit staré zásoby obilovin, sena, slámy apod., sbírat brouky vysavačem. Pokud budou příznivé podmínky pro jejich vývoj přetrvávat, nepřinese chemické hubení dobré výsledky.