Moucha domácí (Musca domestica)

 

 

Biologie

Dospělec má hruď šedivou se 4 černými páskami a jeho velikost je 6-8 mm. Má proměnu dokonalou. Samice vyprodukuje za svůj život 600-2000 podlouhlých, bílých vajíček, velkých cca 1 mm, ve snůškách po 100-150 kusech, přičemž stádium vajíčka trvá 1-3 dny. Larva je lehce namodralá, velká cca 10 mm a vyvíjí se v hnijícím materiálu (1 týden). Kuklou je soudečkovitě hnědé puparium velké 6-8 mm. Dospělci se líhnou, dle teploty, za 3 dny až 5 měsíců a za 10-14 dní pohlavně dospívají. Maximální délka života dospělců je okolo 5 měsíců, samci po spáření uhynou. Potravou dospělců jsou výkaly, sladkosti atd.

Moucha domácí

 

Škody

Je to nejběžnější a nejhojnější moucha v domácnostech, stájích, obchodech, provozovnách i nejrůznějších skladech. Šíří choroby, přenáší bakterie z odpadků na potraviny, znečišťuje povrch nábytku, talířů, sklenic apod. trusem.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Vzhledem k vysoké rezistenci a rychlosti rozmnožování je obzvláště naléhavá prevence - pečlivá hygiena, pravidelné odstraňování odpadků, důkladná mechanická očista ve chlévech atd. Před vnikáním much do objektů chráníme okna pletivem nebo sítí. Je možné použít i biologické metody hubení za použití parazitů muších larev. K chemické likvidaci pak aplikovat postřiky, ULV technologie, nátěry, elektrické, světelné, feromonové lapače, juvenoidy, mucholapky, nástrahy. Aplikace je třeba opakovat. Vždy je nutné ošetřit prostory venkovní fasády a také zdroje výskytu much asanovat larvicidem (Neporex 2 SG). V blízkosti potravin použít insekticidy na bázi pyrethra a v prázdných prostorách použít postřiky organofosfáty nebo karbamáty, v současné době však existují populace, které jsou vůči těmto postřikům rezistentní. Zatím je pravděpodobně většina populací citlivých vůči novým generacím insekticidů (např. přípravky Agita, Bayt aj.).