Mravenci rodu Lasius

 

 

Biologie

Jedná se o sociální hmyz žijící ve velkých koloniích, které jsou tvořeny královnou, dělnicemi a samci. Mají proměnu dokonalou. Vajíčka kladou na jaře nebo v létě. Okřídlení samečci po svatebním letu hynou, samičky ztrácejí křídla a zakládají novou kolonii. Dělnice mohou žít až 2-3 roky, královny žijí 15-20 let. Živí se produkty obsahující cukr nebo medovici, ale i malými druhy hmyzu. Do provozoven a domácností vnikají obvykle tmavě nebo žlutě zbarvení, kolem 2-3 mm velcí, mravenci rodu Lasius, např. mravenec obecný (L. niger), L. emarginatus, L. brunneus, L. fuliginosus aj. Ojediněle do budov pronikají druhy jiných rodů např. mravenec zemní (Ponera coarctata) a mravenec drnový (Tetramorium caespitum).

Mravenec drnový 1

 

Škody

Škodí především tím, že činí jídlo neatraktivní a ve velkém množství jsou nepříjemní. Na dřevu někdy škodí i kolem 1 cm velký, robustní dřevokaz Camponotus ligniperda.

Mravenec drnový 2

 

Způsoby prevence a likvidace

Udržovat nádoby na odpadky dobře uzavřené, odstraňovat hnijící potraviny, zajistit lepší větrání, pokládání sladkých nástrah. Při chemickém hubení je nutné aplikovat bariérové postřiky podél podlahových lišt, oken, dveří i z vnější strany budovy reziduálními insekticidy. Jako neúčinnější lze doporučit některý karbamát např. Ficam. Hubení nástrahami, pyrethroidy a organofosfáty nemívá velký účinek, protože mravenci jsou vůči nim poměrně odolní.