Octomilky (Drosophila sp.)

 

 

Biologie

Jsou to drobné mušky žijící často na ovoci, na kompotech atd. Na světě jich existuje kolem 2000 druhů. Jsou vhodné pro genetický výzkum, díky jejich krátkým životním cyklům. Samice během svého života naklade stovky vajíček na fermentující a rozkládající materiál. Nejběžnější je octomilka velká (Drosophila funebris), ale v domácnostech i v provozovnách škodí také menší druhy, např. octomilka obecná (D. melanogaster), která je žlutavého zbarvení.

Octomilka velká je žlutohnědá s červenýma očima, velká 3-4 mm. Zadeček má tmavý se žlutými okraji článků. Křídla má široká, v klidu složená na zadečku, který jen málo přečnívají. Má proměnu dokonalou. Samička klade během 10-15 dnů až 350 oválných, bílých vajíček, velkých kolem 0,5 mm, na měkké ovoce, kompoty, marmelády nebo kvasící tekutiny. Larvy se z nich líhnou za 3 dny a jsou protáhlé, vzrostlé, až 8 mm velké, se zakrnělou hlavou. Kuklí se za 3 týdny a dospělí jedinec se líhne po 5-10 dnech dle okolní teploty. Délka života dospělce je 2-9 týdnů.

Octomilka

 

Škody

Živí se tlejícími materiály (alkohol, ocet, ovocné šťávy, poškozené ovoce, kvasící pivo, víno, apod.). Cítí pach tlejících potravin, alkoholu nebo octu na velkou vzdálenost. Často se vyskytují v pivovarech, provozech s cukrárenskými produkty, prodejnách ovoce a restauracích. Snižují jakost potravin svou přítomností. Mušky sedají na odpady a výkaly, stejně jako na potraviny. Mohou přenášet baktérie, plísně, hniloby i kvasinky.

Octomilka2

 

Způsoby prevence a likvidace

Najít a odstranit místa množení, často větrat, dělat průvan, který nesnáší, včas likvidovat odpadky, hnijící ovoce a zbytky potravin. Řádně uzavírat kontejnery na odpadky, často je vyprazdňovat a čistit. Chemická likvidace se provádí aplikací reziduálního insekticidu formou postřiku, aerosolem, ULV technologií na teplá či osluněná místa v objektu nebo použít fumigaci. Lze použít i nástrah (cukr + ocet + insekticidní přípravek, např. Alfacron 50 WP, Golden Marin apod.).