Pavouci (Araneidea)

Pokoutník domácí - video
Biologie

Pavouci mají hlavu a hruď spojenou do hlavodhrudi, mají 8 noh a jejich zadeček obsahuje snovací žlázy. Proměnu mají nedokonalou. Živí se hmyzem a objevují se v místech hojného výskytu kořisti.

Pokoutnik domácí
Škody

Velké množství různých druhů pavouků škodí svou přítomností a vytvářením pavučin v domácnostech, ve skladech a potravinářských provozech, přičemž asi nejběžnějším druhem je pokoutník domácí (Tegenaria domestika), dalšími druhy jsou třesavka sekáčovitá (Pholcus opilionoides), snovačka pokoutní (Steatoda bipunctata), cedivka podkorní (Amaurobius fenestralis) aj.

Třesavka sekáčovitá

Způsoby prevence a likvidace

Utěsnit štěrbiny a praskliny, dát sítě do oken, odchycení a vypuštění mimo budovy je nejlepší metodou jejich kontroly, na jejich odstranění může být použit vysavač. Chemické hubení se neprovádí.