Pilous černý (Sitophilus granarius)

Pilous černý - video

 

Biologie

Je smolně hnědočerný, nelétající brouk, velikosti 3-5 mm, patřící mezi nosatcovité, hlava je prodloužena v nosec. Krovky má lesklé. Proměnu má dokonalou. Samice vrtá otvor do zrna pomocí nosce a klade jedno vejce do vyhloubené jamky a poté je překryje víčkem. Za den jsou nakladena 2-3 oválná, bělavá vajíčka, za celý život 200-300 kusů. Larva je bílá, beznohá, obloukovitě prohnutá s hnědou hlavou, dlouhá až 3-4 mm, vyjídá vnitřek zrna a kuklí se v něm. Celý vývoj od vajíčka po dospělce probíhá v zrnech a trvá asi 2 měsíce, přičemž má 2 generace za rok (při teplotě 27 °C trvá měsíc). Brouk opouští zrno kruhovým výletovým otvorem. Dospělci žijí 1-2 roky. Vývoj je závislý na teplotě a vlhkosti substrátu, teplotní optimum je asi 27 °C a vlhkost 16 %, za těchto podmínek plodnost stoupá až na 550 vajíček a vývoj probíhá dvakrát rychleji. Vývoj se téměř zastavuje při teplotách pod 13 °C.

Pilous černý

 

Škody

Najdeme ho ve skladech, silech, mlýnech, lodích a obydlích. Napadá obilné zásoby, uskladněné těstoviny, rýži, pohanku, špagety, luštěniny, žaludy, sušenky pro psa aj. Ve skladech nosatci preferují hlubší vrstvy hromad obilí (až do hloubky 1 m) z důvodu vyšší teploty. Při napadení obilí jeho teplota stoupá, protože výkaly pilousů fermentují a na hranicích této oblasti vzniká oblast kondenzace vody. V prázdných skladech přežívá ukrytý ve spárách, bednění, kde vydrží bez potravy až 3 měsíce. Přestože se jedná o importovaný druh, je velmi odolný mrazu a vydrží až 10 dní ve vodě. Škodí snížením kvality a kvantity zrna, zrno je ztuhlé kvůli výkalům pilousů a kondenzace způsobuje klíčení zrna.

Pilous černý a zrno

 

Způsoby prevence a likvidace

Likvidovat napadenou surovinu, snížit vlhkost, větrat, skladovat při teplotách pod 15 °C, měřit teplotu ve skladovacím centru každý den, fyzikálně ošetřit teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst provádět reziduálním přípravkem ve formě postřiků (Coopex, Actellic 50 EC aj.) a toto ošetření opakovat, popřípadě provést aplikace plynů oprávněnou osobou.

Pilous černý 2