Pilous kukuřičný (Sitophilus zeamais)

 

 

Biologie

Je to matně hnědý brouk se čtyřmi oranžovými skvrnami na krovkách, velký 3,5-5 mm. Je okřídlený a létá. Je méně odolný vůči chladu a mrazu.

Pilous kukuřičný

 

Škody

Škodí hlavně na kukuřici a pšenici importované z Jižní Ameriky.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Likvidovat napadenou surovinu, snížit vlhkost, větrat, skladovat při teplotách pod 15 °C, měřit teplotu ve skladovacím centru každý den, fyzikálně ošetřit teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst provádět reziduálním přípravkem ve formě postřiků (Coopex, Actellic 50 EC aj.) a toto ošetření opakovat, popřípadě provést aplikace plynů oprávněnou osobou.