Pilous rýžový (Sitophilus oryzae)

 

Biologie

Je to hnědý, 3 mm velký létající brouk, se 4 oranžovými skvrnami na krovkách. Je velmi podobný pilousovi kukuřičnému (S. zeamais). Má rychlejší vývoj než pilous černý (1-2 měsíce), ale způsob života je stejný jako u pilouse černého. Bývá hojnější ve skladech s vyšší teplotou.

Pilous rýžový

Škody

Najdeme ho ve skladech, silech, mlýnech, lodích a obydlích. Napadá obilné zásoby, uskladněné těstoviny, rýži, pohanku, špagety, luštěniny, žaludy, sušenky pro psa aj. Ve skladech nosatci preferují hlubší vrstvy hromad obilí (až do hloubky 1 m) z důvodu vyšší teploty. Při napadení obilí jeho teplota stoupá, protože výkaly pilousů fermentují a na hranicích této oblasti vzniká oblast kondenzace vody. V prázdných skladech přežívá ukrytý ve spárách, bednění, kde vydrží bez potravy až 3 měsíce. Přestože se jedná o importovaný druh, je velmi odolný mrazu a vydrží až 10 dní ve vodě. Škodí snížením kvality a kvantity zrna, zrno je ztuhlé kvůli výkalům pilousů a kondenzace způsobuje klíčení zrna.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Likvidovat napadenou surovinu, snížit vlhkost, větrat, skladovat při teplotách pod 15 °C, měřit teplotu ve skladovacím centru každý den, fyzikálně ošetřit teplotou -20 °C na 7 dní nebo při + 60 °C na jednu hodinu. Chemické ošetření prázdných míst provádět reziduálním přípravkem ve formě postřiků (Coopex, Actellic 50 EC aj.) a toto ošetření opakovat, popřípadě provést aplikace plynů oprávněnou osobou. Hubení v domácnostech provádíme likvidací napadeného substrátu v případné kombinaci s aplikací některého vhodného postřiku. Ošetření je dobré opakovat. Důležitá je prevence - snižování teploty a vlhkosti, větrání.