Pisivky (Psocoptera)

 

 

Biologie

Drobný hmyz (0,6-2 mm) s kousacím ústním ústrojím a velkou pohyblivou hlavou, okřídlený i bezkřídlý. Křídla, která jsou buď čirá, nebo s tmavou kresbou na předním páru, se skládají střechovitě. Tykadla mají tenká a dlouhá. Kromě výrazných složených očí mívají i jednoduchá očka. Tělo mají měkké, klenuté, někdy zúžené, zadeček zavalitý. Zbarvení mají nevýrazné, bílé, šedivé nebo hnědé. Ve světě žije až 3000 druhů pisivek, přičemž v ČR asi 100 druhů. V domácnostech a ve skladech se vyskytují bezkřídlé formy, např. pisivka bledá (Trogium pulsatorium), pisivka domácí (Liposcelis bostrychophila), pisivka obecná (Lachesilla pedicularia), pisivka síťovaná (Lepinotus reticulatus) a Liposcelis corrodens. Proměnu má nedokonalou. Samička produkuje až 100 vajíček. Nymfa připomíná dospělce, ale je menší, bělavě zbarvená, má 3-8 vývojových stádií. Vývoj od vajíčka po dospělou pisivku trvá při 27 °C a 75 % asi měsíc. Při nižších teplotách se celý vývoj prodlužuje. Maximální délka života je 9 měsíců. Je to noční živočich, který rychle a trhavě běhá. Preferuje tmavá, vlhká a klidná prostředí bez proudění vzduchu, s optimální teplotou 20-25 °C a s relativní vlhkostí vzduchu nad 75 %.

Pisivka bledá

 

Škody

Živí se potravinami, papírem, organickými substráty, plísněmi, které i rozšiřuje. U obilek mohou požerem poškozovat klíčky. Škodí také znečištěním substrátů a vlhnutím obilí.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Snížit relativní vlhkost vzduchu pod 50 %, vytápět místnosti, větrat, neskladovat dlouho potraviny, hubit vysokou teplotou (50-60 °C po dobu 2-3 h) a mechanickým čištěním. Chemická likvidace: použití organofosfátů, karbamátů, napadené produkty ošetřit plyny.