Potemník hnědý (Tribolium castaneum)

Potemník hnědý - video

 

Biologie

Brouk je válcovitého tvaru s kaštanově hnědým zbarvením, velký 3-4 mm. Má proměnu dokonalou. Samičky kladou 500-1000 vajíček. Z hladkých, bělavých vajíček se líhnou podlouhlé, žlutavé, 6 mm velké larvy, které mají tmavou hlavu a poslední článek mají se dvěma špičatými rezavohnědými výrůstky. Preferují pro vývoj teplotu 30-35 °C, při teplotách pod 20 °C se vývoj téměř zastaví. Vývoj od vajíčka po dospělého brouka trvá v závislosti na teplotě 3-14 týdnů.

Potemnik hnědý

 

Škody

Brouci i larvy jsou významnými škůdci, působící hmotnostní i jakostní škody na substrátech. Lezou v produktech a záhybech sáčků. Působí záhřev substrátu. Prázdné larvální kožky vynášejí škůdci na povrch. Potravou jsou hlavně obiloviny, zejména napadají obilí napadené pilousi. Škodí znečištěním produktů, napadené partie napadají i plísně, produkty mají od zatuchlého po nakyslý zápach.

Potemník hnědý - larva

 

Způsoby prevence a likvidace

Skladovat produkty v uzavřených nádobách, napadené produkty likvidovat nebo prosévat, udržovat čistotu, fyzikálně ošetřit teplotou - 20 °C na 7 dní nebo při + 50 °C po dobu 10-15 minut. Provádět monitoring feromonovými lapači. Chemické hubení napadeného substrátu provést postřikem, při kalamitním napadení provést fumigaci. Prázdné sklady pravidelně ošetřovat reziduálními insekticidy, a to především organofosfáty a karbamáty. K asanaci plných skladů použít pyrethroidy aplikované formou aerosolu, s opakováním po 1-2 měsících.

Potemník hnědý - larva 2
  Potemník hnědý - vajíčka