Potemník moučný (Tenebrio molitor)

Larvy - video Kukla - video

 

Biologie

Dospělec je hnědočerný, lesklý, nápadně velký brouk (12-18 mm), protáhlého těla s jemně pruhovanými krovkami. Má proměnu dokonalou. Samička klade neustále během svého života nažloutlá, lesklá vajíčka, která jsou 1,7 mm velká, podlouhle oválná. V průměru naklade 320 vajíček, které klade až 60 dnů. Larva je bílá a postupně nabývá žlutavého zabarvení, je dlouhá až 23-30 mm. Líhne se po 18 dnech, má vyvinuté nohy a je pohyblivá. Žije průměrně 360 až 500 dnů (optimum při teplotě 26 °C je 200 dní) svléká se čtrnáctkrát. Před zakuklením vylézají na povrch produktu. Bývá chována jako krmivo exotů nebo k rybářským účelům. Kukla je běložlutá o velikosti 15-20 mm. Dospělí jedinec žije 3 měsíce.

Potemník moučný

 

Škody

Je to jeden z důležitých škůdců mlýnů, především moučných výrobků a mouky. Škodí dále na otrubách, rýži, kroupách, chlebu, obilí, sušeném masu, krevních a masových moučkách, pokrutinách, bílkovinných krmivech a šrotech, žije i na mrtvolkách hmyzu. Larvy jsou velmi odolné a mohou být bez potravy i několik měsíců. Preferují tmavá místa. Larvy se mohou šířit pomocí ptáků a mohou tak pronikat do objektů střechou.

Potemník moučný - larva

 

Způsoby prevence a likvidace

Zdroj napadení nalézt a odstranit, omezit dlouhodobé skladování, odstranit prázdná hnízda ptáků, napadené suroviny přečistit, hubení teplotou 52 °C po dobu 1 hodiny. Chemické ošetření není většinou nutné, může se ale použít aerosolu, případně postřik některého pyrethroidu nebo organofosfátu, dle podmínek a substrátu. V mlýnech a skladech se provádí fumigace.

Potemník moučný - kukla