Potemník skladištní (Tribolium confusum)

 

 

Biologie

Brouk je kaštanově hnědý, velký 3-4 mm. Při zmáčknutí vydává typický zápach. Má proměnu dokonalou. Samička naklade za svůj život až 450 vajíček na živný substrát. Larva je bělavá až nažloutlá, velká až 6 mm, na konci těla má hákovité výrůstky. Její vývoj trvá 1-2 měsíce a prodělává jej hluboko v substrátu. Celkový vývoj je 83 dní při teplotě 18 °C. Dospělec žije 1-2 roky a v teplém prostředí může mít až 4 generace za rok. Je to teplomilný brouk (při 0 °C hyne za 2 dny, při 50 °C již za 10 minut), zimu přečkává jen ve vytápěných provozech.

Potemník skladištní

 

Škody

Larva i brouk požírají mouku, moučné výrobky, luštěniny, sušenou zeleninu, čokoládu, koření, ořechy apod. Vyskytuje se v silech, strojích i v chuchvalcích organického prachu, zámotků a mouky způsobených housenkami zavíječů. Napadený substrát zapáchá po broucích.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Skladovat produkty v uzavřených nádobách, napadené produkty likvidovat nebo prosévat, udržovat čistotu, fyzikálně ošetřit teplotou - 20 °C na 7 dní nebo při + 50 °C po dobu 10-15 minut. Provádět monitoring feromonovými lapači. Chemické hubení napadeného substrátu provést postřikem, při kalamitním napadení provést fumigaci. Prázdné sklady pravidelně ošetřovat reziduálními insekticidy, a to především organofosfáty a karbamáty. K asanaci plných skladů použít pyrethroidy aplikované formou aerosolu, s opakováním po 1-2 měsících.