Obtížní ptáci ve skladech
Holub domácí zdivočelý
Vrabec domácí