Roztoč domácí (Dermatophagoides farinae, Glycyphagus domesticus)

 

 

Biologie

Je to bělavý, slabě sklerotizovaný roztoč, velký 0,2-0,7 mm. Oplozená samička klade na substrát průměrně 32 (za den 1-3) oválných a bělavých vajíček, velikosti 0,1-0,16 mm. Vývoj jedné generace trvá průměrně 33 dní. Délka života dospělců je cca 6 týdnů.

V panelových domech s ústředním vytápěním se téměř nevyskytuje, protože k životu potřebuje 70-80% relativní vlhkost vzduchu. Po 48 hodin může snášet extrémní teploty, nejnižší -12 °C, nejvyšší 43 °C. Pohybuje se velmi rychle, trhavě, klikatě, za 1 minutu urazí vzdálenost 15 cm. Preferuje 80-100 % relativní vlhkosti vzduchu a teplotu 25 °C. Dalším škodlivým roztočem v domácnostech je roztoč prachový (Dermatophagoides pteronyssynus), který je podobný roztoči domácímu.

 

 

Škody

Živí se obilím, moukou, sušenou zeleninou, kroupami apod., v domácnostech prachem, šupinkami lidské kůže atd. Jejich přítomnost může vést k alergickým reakcím. Napadené potraviny jsou hygienicky závadné a mohou způsobit katary zažívacího ústrojí u lidí i zvířat. Snižují kvalitu napadených produktů zápachem.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Větrat, snížit vlhkost vzduchu pod 50 %, správně skladovat potraviny, v obydlích často vysávat. Pomocí "Acaro testu" zjistíme, zda se v domácnosti vyskytují roztoči a v jakém množství. Chemická likvidace (akaricidy): postřik, popraš, acaricidní přísady při praní prádla atd. Na základě testů prováděných VÚRV bylo zjištěno, že mezi nejúčinnější akaracidy patří přípravek AlergOff.