Roztoč ničivý (Lepidoglyphus destructor)  
Biologie

Dospělec je bělavý, lesklý, velký 0,3-0,5 mm. Jeho tělo pokrývají velmi dlouhé, peříčkovité brvy. Je dobře viditelný na černém podkladě při pětinásobném zvětšení.

 
Škody

Škodí na obilninách, mouce, osivech, sušené zelenině, sušeném seně, olejninách, slámě, krmných směsích, ale i v polstrovaném nábytku. Nepatří však mezi primární škůdce.

 
Způsoby prevence a likvidace

Snížit vlhkost, větrat, napadené produkty spálit nebo je vystavit teplotě 60 °C po dobu 2 hodin. Chemické hubení se provádí postřikem nebo aerosolem některého organofosfátu. Ve skladech provést plynování. Lze využít i biologického boje pomocí roztoče dravého. Při hubení tohoto roztoče lze použít i vysavačového systému (u nábytku).