Rus domácí (Blattella germanica)

Rus domácí - video
Biologie

Dospělec je zřetelně menší než šváb, průměrná délka dospělců je asi 12 mm a i hmotnost těla má menší než šváb. Dospělci jsou žlutavě až světle hnědí s rovnoběžnými podélnými černými pásky na štítu. Samec je světlejší a štíhlejší než samice, zadeček má špičatější. U obou pohlaví jsou oba páry křídel plně vyvinuty, první pár je kožovitý a druhý blanitý. Složená křídla plně překrývají zadeček. Mají proměnu nedokonalou. Samice vytvářejí během svého života asi 7 ooték, dlouhých 5-6 mm, které odkládají náhodně těsně před líhnutím nymf. Tyto ootéky jsou světle hnědé a obsahují okolo 30 vajíček. Vylíhlé nymfy jsou bezkřídlé, tmavě hnědé a měří cca 2 mm. Po 6-7 svlékání postupně dorůstají až 10 mm. Maximální délku života mají 6 měsíců, v laboratorních podmínkách až 1 rok.

Rus domácí se často vyskytuje v zařízeních potravinářského průmyslu a obchodu, ve velkokapacitních kuchyních, ale i v úřadech a bytech. Jedná se o nejhojnějšího švábovitého střední Evropy. Je to noční živočich, který na rozdíl od švába, dobře leze i po skleněném povrchu. Je všežravý a v případě nutnosti žere i papír, kůži atd., přičemž může hladovět až 6 týdnů. Ukrývá se na tmavých, teplých (25-32 °C) a vlhkých místech.

Rus domácí - samice
Škody

Škodí znehodnocováním potravin, přenáší bakterie, roztoče (Salmonella) a šíří nepříjemný zápach.

Rus domácí - samec
Způsoby prevence a likvidace

Udržovat hygienu, vyplnit škvíry a pukliny ve zdech. Chemická likvidace: lepové lapače, postřiky se provádí zpravidla dvakrát (za 2-3 měsíce), používají se insekticidní karbamáty, organofosfáty, v blízkosti potravin používáme insekticidy na bázi pyrethra. Používá se např. postřik přípravky Empire 20, Diacap 300 CS, Baygon i Actellic 50 EC nebo Ficam Plus, které aplikujeme nejlépe třikrát po sobě ve 2-3 týdenních intervalech.

Rus domácí - nymfa
Rus domácí - ootéka
Rus domácí - skupina