Rušník obilní (Trogoderma granarium)

 
Biologie

Je to brouk velký 3-4 mm, tmavohnědý, se světlejšími proužky a skvrnami na krovkách. Jeho larva je žlutohnědá s dlouhými, hnědými chlupy a dorůstá velikosti 3-4 mm. Jedna generace se vyvíjí 4-32 týdnů v závislosti na podmínkách prostředí. Vývoj se může prodloužit diapauzou (stav strnulosti).

 
Škody

Vyskytuje se na importovaných výrobcích, v teplých skladech a silech. Napadá i obilí, kde působí jako primární škůdce, který otvírá cestu škůdcům druhotným.

 
Způsoby prevence a likvidace

Monitorování pomocí feromonových lapačů, přímý boj provádět reziduálními insekticidy, aplikovanými ve formě postřiků nebo jako fumiganty.