Kožojed obecný (Dermestes lardarius)

 

 

Biologie

Brouk je 7-9 mm velký, hnědočerný, přední polovinu krovek má žlutohnědě ochlupených a tvoří tak světlou pásku s několika tmavšími skvrnkami. Má proměnu dokonalou. Samička naklade za svůj život 100-200 vajíček, ze kterých se líhnou hnědočerné, hustě ochlupené, velmi žravé larvy, velké cca 1 cm. Larvy se sedmkrát svlékají a pak se kuklí. Vývoj larev trvá 3-7 dnů, kukla se vyvíjí 7 dnů. Během roku má 2 generace a celý vývoj může proběhnout za 1,5-5 měsíců v závislosti na potravě a teplotě. Nakrmené larvy mohou dlouho hladovět, dospělci se živý nektarem i pylem rostlin a nalétávají na světlo.

Kožojed obecný

 

Škody

Ve všech stadiích kožojed napadá kůži, kožešiny, vlněné textilie, rohovinu, ale i další potravinářské a textilní výrobky. Můžeme se s ním setkat v potravinářských provozech, na jatkách, koželužnách, v drůbežárnách, ale i v domácnostech. Hojný bývá jeho výskyt v hnízdištích holubů na půdách a římsách budov, kde se živí kadávery a peřím a může se odtud šířit i do obytných místností. Je to nepříjemný a obtížný hmyz sužující své oběti bodáním i přenosem choroboplodných zárodků. Larvy se před zakuklením zavrtávají do pevných látek - dřevo, omítky apod. Mohou poškodit i elektrické vedení a měkké kovy.

Kožojed obecný - larva

 

Způsoby prevence a likvidace

Pravidelně provádět úklid, zabránit ptákům hnízdění pod střechou, odstranit mrtvá těla, utěsnit štěrbiny a praskliny, vysávat podlahy, napadené materiály skladovat 4 dny při -20 C°. Chemické hubení i monitoring lze provádět pomocí Instop pásů zavěšených ve skříních, pomocí postřiků, aerosolů či plynování. Brouci i larvy jsou celkem odolní, tak je třeba dávkování insekticidů zvýšit.

Kožojed obecný - larva 2