Kožojed skvrnitý (Attagenus pellio)

 

 

Biologie

Je podlouhle oválný černohnědý brouk, velký 4-5 mm, s malou, bílou skvrnou uprostřed na každé krovce. Má proměnu dokonalou. Samice klade vajíčka v blízkosti produktů živočišného původu. Larva je rezavohnědá, dozadu se zužující, krátce ochlupená, ukončená chomáčkem dlouhých chlupů, dlouhá 12 mm. Nakrmené larvy mohou dlouho hladovět. Má až 3 generace za rok.

Kožojed skvrnitý

 

Škody

Ve všech stadiích napadá kůži, kožešiny, vlněné textilie, rohovinu, ale i další potravinářské a textilní výrobky. Můžeme se s ním setkat v potravinářských provozech, na jatkách, koželužnách, v drůbežárnách, ale i v domácnostech. Hojný bývá jeho výskyt v hnízdištích holubů na půdách a římsách budov, kde se živí kadávery a peřím a může se odtud šířit i do obytných místností. Je to nepříjemný a obtížný hmyz sužující své oběti bodáním i přenosem choroboplodných zárodků. Larvy se před zakuklením zavrtávají do pevných látek - dřevo, omítky apod. Mohou poškodit i elektrické vedení a měkké kovy.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Pravidelně provádět úklid, zabránit ptákům hnízdění pod střechou, odstranit mrtvá těla, utěsnit štěrbiny a praskliny, vysávat podlahy, napadené materiály skladovat 4 dny při -20 C°. Chemické hubení i monitoring lze provádět pomocí Instop pásů zavěšených ve skříních, pomocí postřiků, aerosolů či plynování. Brouci i larvy jsou celkem odolní, tak je třeba dávkování insekticidů zvýšit.