Rušník krtičníkovitý (Anthrenus scrophulariae)

 

 

Biologie

Brouk je 3-4,5 mm dlouhý, okrouhlého těla s charakteristickou červenobílou kresbou na tmavých krovkách. Proměnu má dokonalou. Samice klade vajíčka v blízkosti produktů živočišného původu. Larvy jsou žlutohnědé, chlupaté, 4 mm dlouhé, se štětičkou dlouhých chlupů na konci. Má až 3 generace za rok. Dospělý brouk je hojný v létě na květech okoličnatých rostlin. Larvy najdeme v hnízdech ptáků a savců, pod kůrou stromů apod. Živí se organickými zbytky.

Rušník krtičníkovity

 

Škody

Vyskytují se také v domácnostech a skladištích jako škůdci vlněných výrobků, kožešin, textilií apod. Může být i v obilí, kde se ale živí zbytky jiného hmyzu. Jsou to také škůdci sbírek hmyzu. Často se vyskytují společně s kožojedy.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Pravidelně provádět úklid, zabránit ptákům hnízdění pod střechou, odstranit mrtvá těla, utěsnit štěrbiny a praskliny, vysávat podlahy, napadené materiály skladovat 4 dny při -20 C°. Chemické hubení i monitoring lze provádět pomocí Instop pásů zavěšených ve skříních, pomocí postřiků, aerosolů či plynování. Brouci i larvy jsou celkem odolní, tak je třeba dávkování insekticidů zvýšit. Můžeme i lokálně aplikovat popraš účinným přípravkem pod koberec.