Slunilka pokojová (Fannia canicularis)

 
Biologie

Dospělec má hnědou hruď se třemi podélnými tmavými pruhy, je menší než moucha domácí (5-6 mm). Proměnu má dokonalou. Samice produkuje 200-600 bílých vajíček, ve snůškách po 30-70 vajíčkách. Larva je hnědá a vyvíjí se v hnijícím materiálu. Kuklou je soudečkovité puparium. Maximální délka života samice je okolo 4 měsíců, samci po páření hynou. Má 4 generace do roka a přezimuje ve stádiu pupária.

Slunilka pokojová

 

Škody

Často se vyskytuje v drůbežárnách, v hnoji, odpadcích, mrtvých zvířatech, v potravinách atd. Pohybuje se v blízkosti světel. Její potravou jsou výkaly, sladkosti atd. Může přenášet choroboplodné zárodky z odpadků na potraviny a znečišťuje povrch nábytku, talířů, sklenic, apod. výměšky.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Vzhledem k vysoké rezistenci a rychlosti rozmnožování je obzvláště naléhavá prevence - pečlivá hygiena, pravidelné odstraňování odpadků, důkladná mechanická očista ve chlévech atd. Před vnikáním much do objektů chráníme okna pletivem nebo sítí. Je možné použít i biologické metody hubení za použití parazitů muších larev. K chemické likvidaci pak aplikovat postřiky, ULV technologie, nátěry, elektrické, světelné, feromonové lapače, juvenoidy, mucholapky, nástrahy. Aplikace je třeba opakovat. Vždy je nutné ošetřit prostory venkovní fasády a také zdroje výskytu much asanovat larvicidem (Neporex 2 SG). V blízkosti potravin použít insekticidy na bázi pyrethra a v prázdných prostorách použít postřiky organofosfáty nebo karbamáty, v současné době však existují populace, které jsou vůči těmto postřikům rezistentní. Zatím je pravděpodobně většina populací citlivých vůči novým generacím insekticidů (např. přípravky Agita, Bayt aj.).