Stínky (Oniscidae)

 

 

Biologie

Jsou to šedí až černošedí členovci, ploše ovální, hruď mají složenou ze 7 článků s končetinami, zadeček mají složen ze 6 článků. Proměnu mají nedokonalou. Samice kladou asi 50 kusů vajíček, které nesou na spodu těla do doby než se vylíhnou. Jejich vývoj trvá déle než 1 měsíc a maximální délka života dospělců je kolem 2 let. Jsou světloplaší.

Stínka

 

Škody

Žijí ve volné přírodě na polích, zahradách pod kameny, pod kůrou, opadaným listím, tlejícím dřevem atd. V budovách jsou ve vlhkých základech, sklepích, skladech, stodolách a stájích. Živí se tlejícími rostlinnými materiály, někdy výkaly. Pokud se vyskytují ve větším množství, mohou poškodit klíčící rostliny jejich rozžvýkáním. Mohou být také potenciální přenašeči plísní a jiných mikroorganismů. Škodí svou přítomností, požerem a znečištěním ovoce, brambor a jiné zeleniny.

Stínky

 

Způsoby prevence a likvidace

Utěsnit štěrbiny a praskliny ve zdech, umístit sítě do oken a dveří, dobře větrat, vysoušet vlhká místa, odstraňovat rostlinné i jiné organické zbytky, umístit komposty a hnojiště co nejdál od budov. V nutných případech použít chemické hubení, např. aplikovat reziduální postřik (Ficam 80 W, Actellic 50 EC, Empire 20) nebo použít dýmovnici (Coopex dýmovnice).