Šváb americký (Periplaneta americana)

 
Biologie

Dospělec je hnědočervený, 35-40 mm velký, s hnědým štítem se žlutými okraji a se světlými skvrnami na křídlech. Má proměnu nedokonalou. Samice je podobná samci a vytváří během svého života asi 40 ooték, které jsou velké 8 mm a obsahují 14-18 vajíček. Tyto ootéky odkládá 24 hodin po vytvoření. Vývoj trvá 4-15 měsíců. Nymfy jsou podobné dospělci, ale jsou bez křídel. Svlékají se 7-13krát. Maximální délka jejich života je okolo 3 let.

Je to noční živočich, který žije v podobných podmínkách jako šváb obecný. Je hojnější ve městech, zejména ve velkých veřejných budovách, kde úspěšně přežívá a rozmnožuje se navzdory intenzivním ochranným opatřením. Je to všežravec, který může hladovět až 5 týdnů. Ukrývá se na tmavých, vlhkých a teplých místech (optimum je 25-33 °C).

Šváb americký - samice
Škody

Škodí znehodnocováním potravin, přenáší bakterie, roztoče (Salmonella) a šíří nepříjemný zápach.

Šváb americký - samec
Způsoby prevence a likvidace

Udržovat hygienu, vyplnit škvíry a pukliny ve zdech. Chemická likvidace: lepové lapače, postřiky se provádí zpravidla dvakrát (za 2-3 měsíce), používají se insekticidní karbamáty, organofosfáty, v blízkosti potravin používáme insekticidy na bázi pyrethra. Aplikují se reziduální insekticidy do ohnisek a hnízd nebo jako bariérové ošetření, např. přípravky Ficam 80 WP, Empire 20, Detmol Mic, Cap, K-Othrine 25 WP, SC, Crackdown Rapide aj. Používají se také kombinace nástrah (např. SchwabEx-gel, Maxforce, Goliath, Catch nástraha na rusy a šváby aj.), postřiků (pásy, injektáže) a poprašů.

Šváb americký - nymfa
  Šváb americký - ootéka