Šváb australský (Periplaneta australasiae)

 

 

Biologie

Je zbarven hnědě až hnědočerveně se světlejšími místy na krytkách a štítu. Dorůstá do velikosti 4 cm. Má proměnu nedokonalou. Samice je podobná samci a vytváří během svého života asi 40 ooték, které jsou velké 8 mm a obsahují 14-18 vajíček. Oothéky s vajíčky odkládá na jakákoli alespoň částečně krytá místa 24 hodin po vytvoření. Vývoj trvá 4-15 měsíců. Nymfy jsou podobné dospělci, ale jsou bez křídel. Samci jsou schopni letu, ale raději se drží na zemi. Svlékají se 7-13krát. Maximální délka jejich života je okolo 3 let.

Šváb australský - samice

 

Škody

Potravu těchto švábů tvoří různé organické zbytky, potraviny a občas i ostatní organismy včetně mladých švábů (u jiných druhů je kanibalismus vzácný). Švábi tohoto rodu (Periplaneta) se vyznačují vysokou odolností proti různým chemickým látkám. Na různé insekticidní přípravky si rychle vytvoří odolnost, proto je jejich hubení velmi složité a finančně nákladné. V našich podmínkách tyto druhy nezamořují domácnosti, ale například ve spojených státech představují velký problém.

Šváb australský - samec

 

Způsoby prevence a likvidace

Udržovat hygienu, vyplnit škvíry a pukliny ve zdech. Chemická likvidace: lepové lapače, postřiky se provádí zpravidla dvakrát (za 2-3 měsíce), používají se insekticidní karbamáty, organofosfáty, v blízkosti potravin používáme insekticidy na bázi pyrethra. Aplikují se reziduální insekticidy do ohnisek a hnízd nebo jako bariérové ošetření, např. přípravky Ficam 80 WP, Empire 20, Detmol Mic, Cap, K-Othrine 25 WP, SC, Crackdown Rapide aj. Používají se také kombinace nástrah (např. SchwabEx-gel, Maxforce, Goliath, Catch nástraha na rusy a šváby aj.), postřiků (pásy, injektáže) a poprašů.

Šváb australský - nymfa
  Šváb australský - ootéka