Šváb hnědopruhý (Supella longipalpa)

 

 

Biologie

Zbarvení dospělce je světle hnědožluté s tmavými příčnými pruhy nebo stíny. Je to 10-14 mm velký druh s nápadně dlouhými tenkými tykadly. Samice je tmavší a má širší zadeček než samec. Vytváří každých 7 dní lepkavou ootéku, asi 5 mm dlouhou, s 10-18 vajíčky. Odkládá ji za 24 hodin a inkubace trvá 50-80 dnů. Odložené ootéky často tvoří typické "hrozny". Samci dobře létají.

Obývá budovy a byty, kde na rozdíl od rusa žije rozptýleně, např. v šatnících a knihovnách, a tím se stává obtížně vyhubitelný.

Šváb hnědopruhý - samice
Škody

Škodí znehodnocováním potravin, přenáší bakterie, roztoče (Salmonella) a šíří nepříjemný zápach.

Šváb hnědopruhý - samec

 

Způsoby prevence a likvidace

Udržovat hygienu, vyplnit škvíry a pukliny ve zdech. Chemická likvidace: lepové lapače, postřiky se provádí zpravidla dvakrát (za 2-3 měsíce), používají se insekticidní karbamáty, organofosfáty, v blízkosti potravin používáme insekticidy na bázi pyrethra. Aplikují se reziduální insekticidy do ohnisek a hnízd nebo jako bariérové ošetření, např. přípravky Ficam 80 WP, Empire 20, Detmol Mic, Cap, K-Othrine 25 WP, SC, Crackdown Rapide aj. Používají se také kombinace nástrah (např. SchwabEx-gel, Maxforce, Goliath, Catch nástraha na rusy a šváby aj.), postřiků (pásy, injektáže) a poprašů.

Šváb hnědopruhý - nymfa
  Šváb hnědopruhý - ootéka