Vrtavec zhoubný (Ptinus fur)

 

 

Biologie

Je to hnědý, oválný až protáhlý, 4 mm velký brouk, se silně tečkovanými krovkami. Proměnu má dokonalou. Samička klade 20-80 vajíček, larva je v dospělosti dlouhá až 5 mm, podobná larvám červotoče spížního, avšak žije volně a až před kuklením si vytváří tzv. "kolébku". Vývoj larvy trvá při pokojové teplotě 60 dnů, celkový vývoj od vajíčka po dospělce trvá 100-120 dní. Vytváří 1-2 generace během roku. Brouci se vyskytují koncem května a v červnu, larvy se kuklí v srpnu nebo září, takže brouci 2 generace kladou ještě tentýž rok vajíčka. Jsou odolní k nízkým teplotám.

Vrtavec zhoubný

 

Škody

Škodí především larvy, někdy i dospělci vrtáním v dřevěných předmětech, senu, slámě apod., s oblibou ale napadají také různé zásoby, např. mouku, moučné výrobky, sušené rostliny, osivo, drogy, granulovaná krmiva, krmné směsi a moučky.

 

 

Způsoby prevence a likvidace

Likvidovat napadený substrát, větrat, použít tepelné ošetření (50 °C na 30 min). Chemické hubení aerosoly pyrethroidů nebo organofosfátů, ve skladištích použít fumigace.