Zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obtectus)

 

 

Biologie

Je olivově hnědý brouk s tmavohnědými skvrnami, velký 2,5-4 mm, poslední článek zadečku má žlutočervený. Má proměnu dokonalou. Samice klade na nebo mezi fazole 50 vajíček, larvy se zavrtávají do fazolí a živí se vnitřkem. V jedné fazoli se vyvíjí více larev. Vývoj trvá cca 60-70 dní.

Zrnokaz fazolový

 

Škody

Napadá nejčastěji fazole, méně hrách, čočku, lupinu, koňský bob aj. V teplých oblastech mohou být fazole napadeny již na poli během růstu.

Zrnokaz fazolový - fazole

 

Způsoby prevence a likvidace

Po vyskladnění je třeba sklady dokonale vyčistit od všech zbytků a provést aplikaci některého z insekticidů. V domácnostech usmrcovat vylétlé brouky postřikem např. přípravkem Coopex, Actellic, Ficam Plus apod. Ve velkém se brouci hubí ve skladech fumigací.