Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum)

 

 

Biologie

Je tmavě zbarvený brouk, velký 4-5 mm, na krovkách má světlé, hnědé chloupky, které vytvářejí šikmou pásku. Má proměnu dokonalou. Samičky kladou vajíčka na semena hrachu již na poli. Masitá larva, velká cca 5 mm, prodělává vývoj uvnitř semene, které vyhlodává. Kuklí se zazátkovaná uvnitř hrachu. Dospělý brouk pak prokouše cca 2 mm velký otvor, kterým zrno opouští. K líhnutí dochází v uskladněném hrachu, brouci se pak koncentrují na oknech a v jejich okolí a snaží se vylétnout ven. Nenapadají již ostatní zásoby, jejich potravou je pyl kvetoucího hrachu. Přezimují ve skladech, v teplých oblastech i v přírodě. Vývoj trvá okolo 70 dnů.

Zrnokaz hrachový

 

Škody

Napadený hrách lze využít pouze ke krmení.

Zrnokaz hrachový 1

 

Způsoby prevence a likvidace

Provádět rané setí hrachu, dodržovat dostatečný odstup mezi porosty a sklady s tímto škůdcem, likvidovat napadené partie, zaorávat výdrol, provést hlubokou orbu na loňských hrachovištích (jsou schopni vylézat z hloubky do 10 cm). K omezení dochází také, pokud se během zimy zvýší teplota nad 20 °C a vylíhlí brouci předčasně vylétnou a díky zimě zahynou. Také lze použít zmrazení hrachu při teplotě - 13 °C. Při chemickém hubení aplikovat insekticid v době květu (opakovat po 7-10 dnech), ve skladech zahubit přezimující generace přípravky Uragan a Delicia Gastoxin. Po vyskladnění je třeba sklady dokonale vyčistit od všech zbytků a provést aplikaci některého z insekticidů. V domácnostech usmrcovat vylétlé brouky postřikem např. přípravkem Coopex, Actellic, Ficam Plus apod. Ve velkém se brouci hubí ve skladech fumigací.