PROJEKT IVA VFU BRNO 2019FVHE/2380/62 MODELOVÉ ZNALECKÉ POSUDKY

Prezentace: 

Jak správně napsat znalecký posudek

Seznam znaleckých posudků:

ZP – 1–2019 – Následné posouzení zdravotního stavu, utrpení a příčiny smrti psů

ZP – 2–2019 – Zjištění příčiny úhynu krkavců velkých (Corvus corax)

ZP – 3–2019 – Posouzení míry obtěžování lidí na vlastním pozemku včelami ze sousedního pozemku a navržená opatření

ZP – 4–2019 – Ocenění včelařského materiálu a včelstev

ZP – 5–2019 – Stanovení poškození porostu ječmene jarního

ZP – 6–2019 – Vyčíslení škody poškození trvalého travního porostu

ZP – 7–2019 – Vyčíslení škody poškození porostů kukuřice v roce 2014

ZP – 8–2019 – Posouzení správnosti vykonání veterinárního zákroku a použití podaných léčiv

ZP – 9–2019 – Stanovení hodnoty psa a výše nákladů spojených s péčí o psa

ZP – 10–2019 – Posouzení příčiny úhynu jehňat

ZP – 11–2019 – Posouzení jednání veterinárního lékaře

ZP – 12–2019 – Posouzení správnosti vykonání veterinárního zákroku a odpovědnosti veterinárního lékaře

ZP – 13–2019 – Stanovení doby vzniku nákazy enzootické bovinní leukózy v chovu skotu

ZP – 14–2019 – Posouzení správnosti vykonání veterinárního zákroku a použití podaných léčiv

ZP – 15–2019 – Zjištění zavinění úhynu psa veterinární lékařkou

ZP – 16–2019 – Posouzení správnosti vykonaného zákroku u psa

ZP – 17–2019 – Vyjádření znalce k trestnému činu pytláctví

ZP – 18–2019 – Vyjádření znalce k trestní věci – nález uhynulého dravce

ZP – 19–2019 – Posouzení příčiny poranění a následného úhynu kocoura

ZP – 20–2019 – Stanovení příčiny úhynu orla mořského

ZP – 21–2019 – Stanovení příčiny úhynu psa

ZP – 22–2019 – Vyjádření k trestnému činy otravy psa

ZP – 23–2019 – Stanovení příčiny úhynu nalezeného kadáveru

ZP – 24–2019 – Stanovení příčiny úhynu psa

ZP – 25–2019 – Zjištění příčiny úhynu kotěte

ZP – 26–2019 – Týrání psa

ZP – 27–2019 – Posouzení správnosti vykonání zákroku veterinárního lékaře

ZP – 28–2019 – Posouzení příčiny úhynu a fyzických možností psa

ZP – 29–2019 – Posouzení okolností usmrcení a poranění kocourů

ZP – 30–2019 – Posouzení správnosti vykonání veterinárního zákroku