Tato aplikace byla vytvořena ke zvýšení informovanosti laické i odborné veterinární veřejnosti o problematice otrav u zvířat.

Pro laickou veřejnost tato aplikace obsahuje informace o tom, kam se obrátit a jak poskytnout první pomoc v případě, že se otráví zvíře. Dále obsahuje informace o látkách, které se běžně nacházejí v domácnostech a přírodě a jsou pro zvířata jedovaté.

Pro odbornou veřejnost pak aplikace po přihlášení do odborné sekce poskytuje informace o jednotlivých jedovatých látkách, včetně detailního popisu jejich účinků a možností léčby otrav.

 

Služba diskuzní fórum a možnost zasílání dotazů je určena pouze pro dotazy z oblasti toxikologie, tj. jedů a otrav. Neslouží jako obecná veterinární poradna a nezabývá se problémem výživy zvířat a vhodnosti různých potravin pro různé druhy.

Tato služba je provozována pouze v pracovní dny a neslouží k řešení akutních stavů.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Farmakovigilanční část

Toxikologická část