Garáž, auto
  1. Osvěžovač vzduchu
  2. Nemrznoucí kapaliny
  3. Baterie
  4. Výfukové plyny
  5. Motorové oleje
  6. Benzín a nafta
  7. Rozpouštědla, ředidla a čističe na kov

Osvěžovač vzduchu

Díky intenzivní vůni a dráždivé chuti je zvířata požijí ve větším množství jen výjimečně. Dráždivost koncentrovaných vonných esencí může vést k podráždění sliznic, kýchání, slinění a zvracení.
První pomoc je prováděna jen tím, že dáme zvířeti napít vodu k naředění přípravku.

Nemrznoucí kapaliny

Jako látky bránící zamrznutí vodných roztoků v autě se používají např. etylen glykol, propylen glykol, metanol a další. Nejnebezpečnější je etylen glykol, u nás známý např. pod obchodním názvem Fridex.
Etylen glykol má sladkou chuť, proto je často konzumován zvířaty! Ovlivňuje nervovou soustavu a hlavně vede k těžkému postižení ledvin.
Metanol působí na nervovou soustavu obdobně jako alkohol (etanol), ale jeho metabolity navíc narušují oční nerv a otrava může vést k trvalému oslepnutí.
V rámci první pomoci v obou případech zvířeti podáme alkohol – čisté destiláty (vodka, slivovice …) v dávce cca 10-50 ml, podle váhy zvířete. Pozor, nesmí se dát příliš velké množství, jinak utlumíme mozek natolik, že by mohlo dojít k bezvědomí. U zvířete, které čistý alkohol odmítá i z injekční stříkačky, je možné zkusit podat pivo v dávce asi 50-300 ml dle váhy zvířete.

Baterie

Všechny typy baterií – od malých do kalkulaček nebo naslouchadel, přes monočlánky až po autobaterie – jsou pro zvířata nebezpečné. Malé baterie, pokud nejsou rozkousány, obvykle nezpůsobí otravu, protože trávicím traktem projdou bez porušení. Pokud se zde někde usadí a nejsou rychle vyloučeny, pak jsou natráveny a způsobí otravu také.
Mezi obsahové látky baterií patří mnoho chemikálií, z nichž jsou důležité hydroxidy – hydroxid draselný, salmiak (chlorid amonný), a mnoho jedovatých těžkých kovů – rtuť, kadmium, lithium, nikl.
Hlavní nebezpečí baterií spočívá v pozření korozivních látek, které leptají sliznice i kůži. Při pozření větší baterie je také nebezpečné ucpání střev.
První pomoc, kterou by mohl provést sám majitel, neexistuje, zvíře transportujte k veterinárnímu lékaři.

Výfukové plyny

Jsou zdrojem velkého množství oxidu uhelnatého, který je příčinou otravy. Otravy nejčastěji nastávají v uzavřených prostorách, jako je garáž.
Oxid uhelnatý způsobuje poškození krevního barviva hemoglobinu, ale poškozuje také svalové barvivo myoglobin a mnoho enzymů. Výsledkem je špatný transport kyslíku krví a jeho snížené využití v tkáních. Příznakem otravy je silná dušnost, kašel, při vyšších koncentracích rychlé upadnutí do komatu a smrt.
První pomoc spočívá v přenosu postiženého zvířete na čerstvý vzduch. Vždy, než začnete s první pomocí, tak v zamořeném prostoru otevřete všechna okna a dveře, jinak může dojít (a často dochází) i k otravě nebo přiotrávení zachránce!

Motorové oleje

Základem jsou oleje, které samy o sobě nejsou jedovaté. Aditiva k nim přidaná obvykle nevyvolávají závažné příznaky otravy.
Po požití může dojít k nevolnosti a průjmu.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí oleje do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Benzín a nafta

Jedná se o ropné produkty, které mají v podstatě stejné vlastnosti jako dále uváděná organická rozpouštědla.
Při nadýchání i požití tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí benzínu do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Ředidla, rozpouštědla a čističe na kov

Tyto přípravky nejčastěji obsahují aceton, benzín, petrolej, toluen, xylen, syntetická ředidla, minerální oleje atd., odmašťovací přípravky pak jednoduché chlorované uhlovodíky jako trichloretylen, tetrachlormetan apod.
Obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí. Jsou to látky obvykle toxické pro játra.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je zbytečné, tyto látky se na něj neváží. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.