Péče o zvíře
  1. Repelenty, odpuzovače zvířat
  2. Přípravky proti blechám a klíšťatům, léky
  3. Stelivo pro kočky
  4. Přípravky pro péči o akvárium

Repelenty a odpuzovače zvířat

Přípravky k odpuzení domácích zvířat jsou nejčastěji na bázi alkoholů, ketonů nebo přírodních silic, které zvířatům zapáchají nebo mají hořkou chuť, často s příměsí uhlovodíkových rozpouštědel. Tyto látky jsou dráždivé, mohou vést k nevolnosti, zvracení, ve vyšších koncentracích k poruchám vědomí.
Větší konzumace se nepředpokládá, neboť jde o přípravky, které by měly být zvířatům nepříjemné.
Pokud by došlo k pozření, pak uhlovodíková rozpouštědla obvykle tlumí aktivitu nervové tkáně a mohou vést až k bezvědomí.
V rámci první pomoci se nesmí vyvolávat zvracení, při vniknutí rozpouštědla nebo dráždivé látky do plic by došlo k zánětu. Podání aktivního uhlí je možné, ale jeho účinek je nejistý. Je zakázáno podávat jakékoliv tuky a je nutno vyvarovat se podání mléka postiženým zvířatům.

Přípravky proti blechám a klíšťatům, léky

V domácnostech se může vyskytovat široké spektrum různých léčiv, jimiž může být zvíře předávkováno (léky určené danému zvířeti), nebo otráveno (léky určené pro jiný živočišný druh nebo člověka, které jsou podány nesprávnému zvířeti). Přípravky proti blechám a klíšťatům se taktéž ve většině případů řadí k léčivům – tzv. antiparazitárním lékům, nebo v případě sprejů na pelíšky atd. k insekticidům. Právě u přípravků na blechy a klíšťata dochází často k nesprávnému použití a aplikaci přípravků určených pro psy např. kočkám, králíkům, ježkům atd., což vede vždy k poškození zdraví nebo smrti zvířete!
Typy působení jednotlivých léčiv jsou velmi různorodé, proto na tomto místě nelze podat přesné informace o příznacích, které se mohou vyskytnout. Přípravky proti blechám a klíšťatům téměř vždy poškozují nervovou a svalovou soustavu zvířete.
V případě zevní aplikace léku zvíře co nejrychleji umyjeme vlažnou vodou s mýdlem. Pokud dojde nadýchání přípravku aplikovaného ve spreji, pak zvíře okamžitě odvedeme na čerstvý vzduch a opláchneme mu oči, čenich a tlamu vodou. V případě požití (i např. olízání se) spočívá první pomoc ve vyvolání zvracení - pouze pokud je to v krátkém čase po požití, a pokud je zvíře při plném vědomí. Dále podáváme několik rozdrcených tablet živočišného uhlí, které rozpustíme ve vodě a zvířeti vpravíme do tlamy pomocí injekční stříkačky. Dávky aktivního uhlí se odvíjí od velikosti zvířete (pro domácí zvířata cca 2-5 tablet).
V případě otravy léčivy je téměř vždy na vině nepozornost či nedbalost majitele, proto je nutno dbát hlavně na prevenci:

  1. podávat zvířeti léky určené pouze pro daný živočišný druh!
  2. dodržovat bezpodmínečně dávkování uvedené na obalu nebo doporučené veterinárním lékařem.
  3. uchovávat všechny léky mimo dosah zvířete, uchovávat je v suchu – ne v koupelně (riziko zvlhnutí a rozkladu léčiva, třeba i na toxické produkty).
  4. dávat pozor na tašky návštěv, téměř každý s sebou nosí tablety např. na bolení hlavy, které jsou pro psy a kočky velmi nebezpečné. 

Stelivo pro kočky

Tyto produkty nejsou toxické. Obsahují obvykle nejedovaté absorpční látky na minerální bázi - bentonit, křemičitany atd. (nebo na bázi rostlinných, biologicky odbouratelných látek – dřevní odpad, kukuřičná zrna apod.). U přípravků s parfemací nebo přídavkem jiných látek, než jen absorbentů, se může vyskytnout alergická reakce nebo příznaky podráždění kůže či sliznice při kontaktu se stelivem.
Problémem může být prašnost produktů, která může vést k podráždění očí, sliznice nosu a úst, ke kýchání, slzení apod., přičemž trvalé dráždění vede k rozvoji zánětu.
Problémem při požití většího množství produktu může být formace hrudek v trávicím traktu a zácpa nebo ucpání střev, proto v takové situaci transportujte zvíře k veterinárnímu lékaři.
V ostatních případech pouze odstraňte z tlamy zbytky steliva, místa kontaktu při podráždění pečlivě omyjte vodou. Pokud je zvíře na dané stelivo alergické, je nutno zakoupit jiné s rozdílným složením, a tak se vyvarovat nežádoucím účinkům.

Přípravky pro péči o akvárium

Těchto přípravků existuje velká škála s různým účinkem:
Přípravky proti sinicím a řasám jako často absorbenty, které nemají škodlivé účinky, pouze jsou místně dráždivé, ale spousta jich je také na bázi herbicidů, což jsou vysoce jedovaté látky. Nejčastěji se jedná o triazinové herbicidy, které jsou hlavně dráždivé a způsobují poškození sliznic a pokožky. Ve větším množství ale mohou vyvolávat také bolesti břicha, třes, křeče a špatné prokrvení tkání. Jako první pomoc je doporučováno podání vody k naředění a je možno zkusit podat aktivní uhlí.
U přípravků odstraňujících amoniak z vody, upravujících pH atd. je velmi obtížné zjistit přesné složení a definovat jejich škodlivý účinek, ale obecně se jedná o soli, kyseliny a zásady. Většina z těchto látek lokálně dráždí kůži a sliznice a po požití může vyvolávat nevolnost, zvracení, průjmy. První pomoc spočívá v podání vody k naředění přípravku.