Kancelář
  1. Lepidla
  2. Tužky, propisky, popisovače, inkoust
  3. Tonery a barvy do tiskáren

Lepidla

Většina lepidel je málo toxických. Po požití hrozí spíše slepení tkání a neprůchodnost v trávicí soustavě, eventuálně v dýchací soustavě při vniknutí látky do hrtanu. Pozor jen na cementová stavební lepidla, která po naředění vodou dávají vzniknout silně zásaditému roztoku s leptavými účinky.
Např. často používaná lepidla na bázi kyanoakrylátů mají hlavě dráždivé účinky na sliznice oka, nosu a úst, na kůži, kde se může vyvinout i alergická reakce. Celková toxicita je ale velice nízká.
I ostatní lepidla – isokyanáty, polyvinylacetát, epoxidy - mají převážně pouze místní dráždivé účinky.
Některá lepidla jsou toxická pro vodní organismy, proto při lepení akvárií využívejte pouze lepidla k tomuto účelu zakoupená v akvaristických prodejnách.
Většina, hlavně vteřinových lepidel, okamžitě zasychá, proto dojde málokdy ke spolknutí lepidla, obvykle je zasažena jen dutina ústní, nebo kůže. V tlamě se vlivem vlhka vrstva lepidla během několika dní odloučí. Na kůži je u zvířat, která se nepotí, vhodné místo potřísnění potřít slabou vrstvou oleje a zvlhčovat, aby došlo k rychlejšímu odloupnutí. Slepené nozdry, lepidlo v očích či opravdu pozřené velké množství lepidla se sami odstraňovat nepokoušejte. U ostatních lepidel se je v rámci první pomoci snažte vlhkou textilií otřít z kůže a sliznice.

Tužky, propisky, popisovače, inkoust

Tužky, pastelky, fixy atd. určené pro děti jsou zdravotně nezávadné produkty. Po požití většího množství u nich hrozí pouze podráždění sliznic nebo trávicího traktu, slinění, nevolnost, eventuálně zvracení. Mnohem horší následky může mít požití rozkousaných částí, které mohou být špičaté nebo ostré, a způsobit proříznutí tkání.
U náplní propisek se jedná o obsahové látky, jejichž přesné složení je obtížné vypátrat (patentově chráněno), ale obvykle se jedná o olejovou bázi, glycerin, organické alkoholy atd. společně s barvivy, ovšem jejich toxicita je velmi nízká. Způsobují pouze podráždění, eventuálně nevolnost.  
U popisovačů, zmizíků atd. je často obsahovou látkou líh (nebo jiný alkohol), eventuálně některé aldehydy a ketony, ovšem jen v malých množstvích. Tyto látky mohou způsobit podráždění sliznic, slinění a zvracení, při požití většího množství pak ovlivňují vědomí.
Klasické inkousty mohou obsahovat barviva a různá rozpouštědla, tenzidy, pryskyřice a další látky. Nebezpečný je inkoust až ve větších dávkách, hrozí podráždění sliznic a trávicího traktu, nevolnost, eventuálně zvracení. Někdy se objevuje také zmatenost, bolesti hlavy, nervové příznaky.
Jako první pomoc se doporučuje postižené místo umýt, v případě požití dát zvířeti napít vodu, nevyvolávat zvracení. Živočišné uhlí lze podat, ale jeho účinnost nebyla prokázána. V případě požití nebo podezření na požití ostrých úlomků zvíře urychleně transportujte k veterinárnímu lékaři.

Tonery a barvy do tiskáren

Obsahují hlavně glycerin, organické alkoholy, barviva, tonery také akrylátové polymery a oxidy železa.
Toxicita těchto produktů je poměrně nízká.
Při kontaktu může náplň dráždit oči a sliznice, kůži obvykle jen mírně nebo vůbec. Po požití způsobují obsahové látky podráždění dutiny ústní, krku, trávicího traktu, což vede ke slinění, zvracení, bolesti v krku, kašli. Dále mohou způsobit po větších dávkách také zmatenost a ospalost.
V rámci první pomoci z kůže a sliznic přípravek smyjeme vodou, eventuálně s přídavkem mýdla, jinak podáme vodu k naředění přípravku, a můžeme zkusit podat živočišné uhlí, ovšem jeho účinnost není ověřena.