Kontakt na ÚSKVBL a jiné důležité odkazy

1. Název, adresa

Ústav pro státní kontrolu veterinánrích biopreparátů a léčiv
Hudcova 56a
621 00 Brno - Medlánky
Česká republika

2. Základní telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Telefon:              +420 541 518 211
Fax:                    +420 541 210 026 / +420 541 212 607
Provolba:             +420 541 518 xxx (klapka - viz jednotlivé organizační útvary)

Pracoviště Louny:
Telefon:               +420 415 655 190
Fax:                     +420 415 655 190

E-mail (podatelna): uskvbl@uskvbl.cz
www: www.uskvbl.cz


3. Identifikační číslo a bankovní spojení

IČO:                                       00019453
Bankovní spojení - běžný účet:   31229641/0710
Bankovní spojení - zvláštní účet:  35-31229641/0710

Užitečné odkazy:

Evropská léková agentura

Souhrny informací o přípravku dostupné na webu ÚSKVBL

SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv - humánní léčivé přípravky)