Hlášení nežádoucích účinků

Hlášení nežádoucích účinků veterinárními lékaři a chovateli představuje hlavní možnost, jak sledovat vlastnosti veterinárních léčiv v době po jejich registraci, tedy v době, kdy jsou léčiva používána v široké klinické praxi.

Přestože jsou léčivé přípravky před jejich registrací podrobně posouzeny, nikdy není možné identifikovat všechna rizika, která jsou s použitím přípravku spojena.

Důvodem je, že zkoušení přípravku nezahrnuje všechny věkové kategorie, plemena či jedince, u kterých jsou přítomna zvláštní rizika (například onemocnění jater či ledvin), ani nemůže postihnout všechny interakce s dalšími léčivými přípravky, které mohou podávány souběžně. Studie prováděné před registrací přípravku mají obvykle krátké trvání a rovněž nezahrnují všechny indikace, pro které může být příslušný přípravek v praxi použit. Konečně, před registrací přípravku je možno provést studie pouze u omezeného počtu zvířat. Například, k projevu nežádoucích účinků, které se v populaci objeví u 1 z 10,000 ošetřených zvířat musí být přípravkem ošetřeno nejméně 30,000 zvířat.

Poté, kdy je přípravek zaregistrován a je používán v klinické praxi, dochází k: použití přípravku u většího počtu zvířat, v kombinaci s dalšími přípravky, za proměnlivých podmínek vnějšího prostředí, formou použití mimo rozhodutí o registraci, použití u zvířat, která mohou být predisponována k projevu nežádoucícho účinku a konečně se může ukázat, že přípravek není v praxi účinný.

Profil bezpečnosti veterinárního léčivého přípravku se tak mění po celou dobu, kdy je přípravek na trhu.

Jednotlivé hlášení nežádoucího účinku má však omezenou interpretační hodnotu. Pozorovaný nežádoucí účinek nemusí vždy souviset s použitím léčiva a může jít o náhodný sousledný jev.

Informace jsou proto předávány jednak držitelům rozhodnutí o registraci a jednak do celoevropské databáze nežádoucích účinků, kde se soustřeďují informace ze všech států, ve kterých je přípravek registrován. To umožňuje provádět analýzu dat, trendů a detekci signálů.

Přestože tedy není možné zaručit, že každé jednotlivé hlášení povede k jednoznačnému vyslovení souvislosti mezi podáním léčiva a nežádoucím účinkem, opatřením v registraci či jednoznačnému závěru v případných sporech, je každé hlášení nežádoucího účinku - závažného i nezávažného - cenným příspěvkem k hodnocení bezpečnosti a účinnosti léčiv.

Děkujeme proto za hlášení nežádoucích účinků a za Váš příspěvek ke zlepšování bezpečnosti veterinárních léčiv.

Hlášení je možno zaslat i anonymně, nebo vyjádřit požadavek, aby údaje o osobě, která nežádoucí účinek hlásí nebyly poskytovány dalším stranám.

Hlášení lze použít jednoduchý formulář , nicméně doporučujeme - k vyjádření podrobností v rámci hodnocení nežádoucích účinků - využipodrobného formuláře.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Tým VETTOX.