Spolupracující instituce

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je jedinou univerzitou v České republice zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii a jedna ze dvou zaměřených na farmacii. Je lokalizována v městě Brně, v městské části Brno-Královo Pole. Univerzita má tři fakulty.

Fakulta veterinárního lékařství uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména na klinickou veterinární medicínu.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména na veterinární hygienu a bezpečnost a kvalitu potravin.

Farmaceutická fakulta uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost zaměřenou zejména na humánní a veterinární farmacii.

Hlavní činností univerzity je vzdělávání studentů v bakalářském, navazujícím magisterském, magisterském a doktorském studijním programu. Významnou součástí univerzitní činnosti je celoživotní vzdělávání. Toto studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno zahrnuje profesní vzdělávání k získání atestace I. stupně a atestace II. stupně pro úřední veterinární lékaře, dále vzdělávání k získání způsobilosti podle některých zákonů. Celoživotní vzdělávání zahrnuje i odborné kursy a semináře pro zájemce z profese i veřejnost. Zvláštní formou celoživotního vzdělávání je výuka v rámci tzv. univerzity třetího věku.

Dále se univerzita věnuje také rozsáhlé vědecké a publikační činnosti. Počet řešených projektů je vysoký. Součástí vědecké činnosti na univerzitě je řešeni také dvou výzkumných záměrů a dvou národních programů výzkumu.

V odborné činnosti je univerzita svými klinikami centrem v poskytování veterinární peče pro klienty u nás a ve specializované péči i pro klienty ze zahraničí. Klinická pracoviště poskytují veterinární péči 24 hodin denně a zahrnuji péči podle druhů zvířat - ambulantní, hospitalizační i péči na jednotce intenzivní péče.

V areálu univerzity je umístěna také porážka jatečných zvířat.

V rámci odborné činnosti univerzita poskytuje veřejnosti také lékárenskou péči.

 

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

 

Zřizovatelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je Ministerstvo zemědělství ČR. Činnost Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je založena a vychází z obecně závazných právních předpisů - zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Ústav tak vykonává činnost v oblasti regulace veterinárních léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.

Kromě vnitrostátních právních předpisů vykonává Ústav činnost v souladu s požadavky přímo použitelných předpisů Společenství.

Ústav úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy, zejména Státní veterinární správou, Krajskými veterinárními správami, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Státní rostlinolékařskou správou a rovněž s odbornými institucemi a profesními skupinami.