Kontakty

Kontakty

 

Každý majitel zvířete by měl mít v mobilním telefonu uložen kontakt (nejlépe na mobilní telefon) na svého veterinárního lékaře!

Váš veterinární lékař by Vám v případě, že sám nezajišťuje pohotovost, měl poskytnout i kontakt (opět uložit do telefonu!) na nejbližší pracoviště, které pohotovost poskytuje, eventuálně na veterinární kliniku, která má 24h službu s možností okamžité hospitalizace. Shánět kontaktní čísla teprve v případě otravy, je často pozdě.

Vyhledání nejbližší veterinární ordinace nebo ordinace s pohotovostí je možné přes vyhledávání firem na běžných internetových vyhledávačích. Pamatujte, že kontakty, ordinační hodiny a spektrum poskytovaných služeb zde uvedené ale nemusí být aktuální.

 

1. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3

612 42 Brno

Tel: 541 561 111 (spojovatel)

  • Oddělení toxikologie (pracovní dny mezi 7-16 h – tel: 541 562 779 (Zuzana Široká), 541 562 788 (Zdeňka Svobodová)
  • Klinika chorob psů a koček (pracovní dny mezi 8-15 h; dále mimo tyto hodiny, o víkendech a svátcích nonstop pohotovost – služba s příplatkem –  tel: 541 562 390, 541 562 375)
  • Klinika chorob koní (pracovní dny mezi 8-16 h – tel: 541 562 395; dále mimo tyto hodiny, o víkendech a svátcích nonstop pohotovost – služba s příplatkem –  tel: 725 375 122 )
  • Klinika přežvýkavců (v pracovní dny mezi 8-15 h, tel: 541 562 416, jinak pohotovostní telefon na provozního lékaře – tel: 602116980)
  • Klinika chorob prasat (konzultační a poradenská činnost včetně příjmů pacientů v pracovní dny od 7-16 h)
  • Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (pracovní dny 8-12 h + 13-15 h, dále mimo tyto hodiny, o víkendech a svátcích pohotovostní služba na telefonu – tel: 541 562 368, 541 562 370, 541 562 382)

 

2. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Hudcova 56a

621 00 Brno – Medlánky

Tel: 541 518 211 (spojovatel), Farmakovigilance – hlášení nežádoucích účinků léčiv: MVDr. Vladimír Brychta, tel: 541 518 272 – pracovní dny mezi 8-15 h

 

3. Toxikologické informační středisko (TIS)

               Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

               Na Bojišti 1

               Praha 2

               Tel: 224 91 92 93 a 224 91 54 02 (nonstop informační služba)